تولید مقره

  

     مطابق فرمولاسيون ويژه مواد اوليه پس از توزين و ترکيب در قسمت بچ پلنت به داخل کوره هدايت ميشوند.  بر روی ميز پرس

     لقمه های مذاب شيشه به شکل عايق مقره (بشقاب) فرم داده شده و پس از همگن سازی در lehr به ايستگاه سخت کاری

     ميروند. عايق شيشه ای سخت کاری شده براي نمايان شدن عیوبشان از داخل تونل شوک حرارتی عبور داده ميشوند .

     تمام مراحل کاملاً خودکار بوده و بوسيله PLC کنترل ميشوند.

 

   

   انبارش شیشه ها

    براي قابليت اطمينان بيشتر مقره هاي شيشه ای سخت کاری شده در شرايط سرويس به عنوان يک فرايند روتين تمام عايق های

  شيشه ای توليد شده به مدت دو فصل متوالی در فضاي باز انبار -

  ميشود.

  اين فرايند نمايان شدن ترک هاي بسيار ريزی که امکان وجودشان

  در شيشه هاي عايق سخت کاری شده وجود دارد و با رشدشان

  منجر به شکستن شيشه ميشوند را تضمين ميکند لذا ريسک

  شکست در شرايط سرويس کاهش مي یابد.

 

 

 

 

مونتاژ

     در خط مونتاژ نيمه خودکار بر روی عايق هاي شيشه ای کلاهکی از جنس چدن داکتيل و دستکی از جنس فولاد فورج شده

    به وسيله سيمان آلومينا مونتاژ ميگردد. تمام قسمتهاي فلزی گالوانيزه

    گرم ميشود مقره ها پس از 24 ساعت قرار گيری در استخر عمل آوری

    سيمان از آن خارج شده و با نصب اشپيل کامل ميگردد.

 

 

 

 

   بسته بندی

      مقره ها براي حمل و نقل و جابجائی ايمن و راحت در جعبه چوبی بسته بندی شده و بر روي پالت ها قرار ميگيرند.

 

 

دیباچه  I   دریاره ما   I   تولید   I  محصولات   I   کنترل کیفیت   I   تماس با ما

Copyright 2008 Pars Maghareh Company.Design : ICTSepand company