مقره های شیشه ای سخت کاری شده

    مقره ها تجهیزاتی هستند که در شبکه های انتقال نیرو مورد استفاده واقع میشوند.

   عمده کارایی مقره ها جهت تامین خواسته های ذیل میباشد :

  • ایجاد تکیه گاه مکانیکی برای نگهداری سیم و یا رسانای الکتریکی

  • ایجاد مقاومت الکتریکی جهت جلوگیری از انتقال برق از رسانا به برج

     اگر چه مقره ها در پروژه های ایجاد شبکه های انتقال نیرو هزینه کمی را شامل

     میشوند ولی نقش بسیار مهمی در ایمنی خط و زندگی روزانه مردم  دارند .

     از سال 1950 استفاده از مقره های شیشه ای سخت کاری شده در خطوط  ولتاژ بالا

     برای AC تا 800 کیلو ولت و DC تا 600 کیلو ولت افزایش یافت.

     اطمینان از کیفیت بالاو نگهداری آسان مقره های شیشه ای سخت کاری شده

    فاکتوراصلی موفقیت آنهاست.

   چرا مقره های شیشه ای تافن شده ؟

      مقره های شیشه ای آنیل شده به ویژه در سطح خود، مستعد برای ترکهای بسیار

      ریز و حفره های کوچک هستند. به همین دلیل این معایب میتواند تحت بارهای

      مکانیکی ( اعم از کششی و یا فشاری ) و الکتریکی باعث ایجاد ترکهای بزرگتر و

      انتشار آنها و در نهایت شکست شیشه شود.

      به منظور غلبه بر این معایب عملیات سخت کاری شیشه مقره از اواخر دهه 1940

       اجرایی گردید که این امر بدون تحت تاثیر قرار دادن مشخصه های مهم  الکتریکی

       مقره باعث بهبود خواص مکانیکی در قسمت شیشه نیز شد .

      از آن پس استفاد از مقره های شیشه ای سخت کاری شده  در شبکه های انتقال

      نیرو  ولتاژ بالا افزایش یافت .شرکت پارس مقره از عملیات سخت کاری در خط تولید

      خود استفاده کرد.

 

 

 

دیباچه  I   دریاره ما   I   تولید   I  محصولات   I   کنترل کیفیت   I   تماس با ما

Copyright 2008 Pars Maghareh Company.Design : ICTSepand company